Jump to content

A Song From The Good Old Days!


Flashermac
 Share

Recommended Posts

เนื้อเพลง : à¹à¸«à¸¡à¹ˆà¸¡à¸›à¸¥à¸²à¸£à¹‰à¸² (เอà¸à¸Šà¸±à¸¢ ศรีวิชัย)

ศิลปิน : รวมศิลปิน (บิ๊à¸à¸®à¸´à¸• - สันติ ดวงสว่าง - เอà¸à¸Šà¸±à¸¢ ศรีวิชัย 3)

อัลบั้ม : บิ๊à¸à¸®à¸´à¸• - สันติ ดวงสว่าง - เอà¸à¸Šà¸±à¸¢ ศรีวิชัย 3

 

ทำไมไม่ไปอยู่อเมริà¸à¸² คุณหà¸à¸´à¸‡à¸”อลล่าร์ à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¸—ำไมเมืองไทย

ไปà¸à¸´à¸™à¸«à¸¡à¸¹à¹à¸®à¸¡ ไข่ดาว หนมปังอันใหà¸à¹ˆ ไอ้หนุ่มจีไอ มันคอยเอาใจ เอาใจโอ้โอ๋

 

จีไอนิโà¸à¸£ ฮัลโหลเซย์à¸à¸¹à¹Šà¸”บาย คุณหà¸à¸´à¸‡à¸„ุณนาย เสียดายนั่งร้องไห้โฮ

จะหอบผ้าตามเขาไปà¸à¹‡à¸à¸¥à¸±à¸§à¹‚ดนโห่ ต้องเดินเซโซ เข้าบังà¸à¸°à¹‚ลหาผัวคนไทย

 

โอ๊ยบอà¸à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸šà¹ˆà¸Ÿà¸±à¸‡ มีผัวà¸à¸£à¸±à¹ˆà¸‡à¹€à¸”ี๋ยวมันà¸à¹‡à¸—ิ้งเจ้าไป

โอ๊ย...อยาà¸à¸à¸´à¸™à¸«à¸¡à¸¹à¹à¸®à¸¡ อยาà¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸­à¸µà¹à¸«à¸¡à¹ˆà¸¡ à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸¡à¸²à¸™à¸±à¹ˆà¸‡à¹€à¸ˆà¹‡à¸šà¹ƒà¸ˆ

อีนางหน้ามนบ่พ้นบัà¸à¹„ทย มีผัวจีไอสมใจละเด้อ

 

ทำไมไม่ไปอยู่อเมริà¸à¸² à¹à¸¡à¹ˆà¹à¸«à¸¡à¹ˆà¸¡à¸›à¸¥à¸²à¸£à¹‰à¸² à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¸—ำไมเล่าเธอ

สมน้ำหน้าจัง à¸à¸£à¸±à¹ˆà¸‡à¹€à¸‚าทิ้งà¹à¸‚วนเต่อ ไปนั่งขายเบอร์ตามบาร์à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¸—ำไม

 

โอ๊ยบอà¸à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸šà¹ˆà¸Ÿà¸±à¸‡ มีผัวà¸à¸£à¸±à¹ˆà¸‡à¹€à¸”ี๋ยวมันà¸à¹‡à¸—ิ้งเจ้าไป

โอ๊ย...อยาà¸à¸à¸´à¸™à¸«à¸¡à¸¹à¹à¸®à¸¡ อยาà¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸­à¸µà¹à¸«à¸¡à¹ˆà¸¡ à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸¡à¸²à¸™à¸±à¹ˆà¸‡à¹€à¸ˆà¹‡à¸šà¹ƒà¸ˆ

อีนางหน้ามนบ่พ้นบัà¸à¹„ทย มีผัวจีไอสมใจละเด้อ

 

ทำไมไม่ไปอยู่อเมริà¸à¸² à¹à¸¡à¹ˆà¹à¸«à¸¡à¹ˆà¸¡à¸›à¸¥à¸²à¸£à¹‰à¸² à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¸—ำไมเล่าเธอ

สมน้ำหน้าจัง à¸à¸£à¸±à¹ˆà¸‡à¹€à¸‚าทิ้งà¹à¸‚วนเต่อ ไปนั่งขายเบอร์ตามบาร์à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¸—ำไม

 

 

คุณหà¸à¸´à¸‡à¸”อลล่าร์ ... Khunying dollar! It's been ages since I heard that term. :tuxedo::hug:

 

Link to comment
Share on other sites

Hi Flashermac, can you give us a translation and some explanations about the history of its origins and impact?

Then everyone could understand your enthusiasm for this song much better.

 

Many thanks in advance.

Greetings

Nasiadai alias Bakwahn alias Charly

 

PS:

Another 170 days and then I'ill arrive again at Nana Plaza and in Pattaya.

Not only my Singha and my Chang are waiting for me, but also many pretty girls.

Link to comment
Share on other sites

It's a country song from the VN Wars days, when there were US military bases in Thailand (mainly Air Farce). It's a bar girl asking why one of her number had come back to Thailand. She tells how she wants a GI took take care of her and how everything would be wonderful if she had a Farang husband. She can't understand why the BG left her husband to come back and sell herself in a bar.

 

It's poking fun at the BGs who chased after the GIs, each one hoping to land their man.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...