မတရားဘူးလို႔ထင္ရင္ဘယ္သူမွလက္ပိုက္ၾကည့္မေနဘူးေဘာလံုးပြဲမွာရဲကို ပံုစံေပးတဲ႔ ပရိတ္သတ္

Posted by Kyawko Kokyaw on Saturday, June 28, 2014